Ātea banner-header

Core Content

Ihirangi Matua

Ātea incorporates a broad collection process for a wide range of mātauranga. The Ātea Core develops a framework to store, protect and share the mātauranga that is held in the Core. The Core is a fully searchable database of spoken, written and visual content, developed and extending the capabilities of the Open Source Greenstone Digital Library software.

He whārahi tonu te hātepe kohikohi a Ātea i ngā tūmomo mātauranga whānui rawa. Kei te Uho o Ātea he anga hei whakaputu, hei tiaki, hei tuari hoki i te mātauranga e puritia ana ki roto i te Uho rā. Ka taea katoa te rapu ngā kupu tuku-ā-waha, ngā tuhituhinga me ngā ataata tirotiro ki te putunga Uho rā. He mea waihanga tēnei e hōrapa ai ngā āheinga o te pūmanawa Greenstone Digital Library.

Te Reo Technology

Te Reo Hangarau

The development technologies and processes that use Māori-language data to ensure Human-Computer Interactions are performed using te reo Māori. The models draw upon Language Models and Deep-Learning based Artificial Intelligence techniques to deliver capabilities such as Text-to-Speech and Optical Character Recognition (OCR) for te reo.

Ko ngā hangarau me ngā hātepe whakawhanake tāuru ai i te raraunga Reo-Māori kia mahia ai te reo Māori ki roto i ngā pāhekohekonga Tangata-Rorohiko. Ko nga tauira nei ka tō mai i nga Tauira Reo me ngā tukanga Akoako-Hōhonu i ahu mai i te hangarau o te Mōhiotanga Horihori e taea ai ngā āheinga pēnei i te tuku Kuputuhi-hei-Kōrero me te Whakaaetanga Tohu Whakaata (OCR) mō te reo.

Realities

Tūturutanga

Research and development into delivering a Māori experience for presence, telepresence, and co-presence using virtual, augmented and mixed realities (VR, AR, and MR), controlled avatars for storytelling and immersed experiences from different locations.

Ko te rangahau me te whanaketanga ki te whakarato wheako Māori mō te aroaro, mō te aroaro-whakaata (telepresence) me te noho tahi mā te whakamahi i te hangarau mariko, kua whakarahihia me ngā meka whakauru (VR me AR), he whakahaere atanga-tangata (avatar) ki te taki kōrero tuku iho me ngā wheako rumaki mai i ngā wāhi rerekē.

Tikanga

Tikanga

Research on the impact of AI, VR & AR, and ML on culture, language, time, space, place and knowledge. Issues of data governance, sovereignty, access, management, display and secondary use of Mātauranga in Ātea are addressed from a Tikanga Māori perspective.

Ko te rangahau i ngā pānga o te AI, VR, AR me te ML ki te ahurea, te reo, te wā, te takiwā, te wāhi me te mātauranga. Ko nga take kāwanatanga i te raraunga, i te tino rangatiratanga, te urunga, te whakahaere, te whakaatu me te whakamahi tuarua i te Mātauranga ki roto i a Ātea, e arohaehaetia ana mā te tirohanga o te Tikanga Māori.