Ātea banner-header

For further details about the project, contact:

Nadia Jones
Te Pua Wananga ki te Ao / The Faculty of Māori & Indigenous Studies
Te Whare Wānanga o Waikato / The University of Waikato

email: <nadia.jones@waikato.ac.nz>
phone: +64 (0)7 837 9182